Nyhende

Nyhende frå felles landbrukskontor for Austrheim, Fedje og Radøy.

Grøfting på Soltveit. Foto: Monika Soltveit Gabrielli

Mykje pengar att til drenering av jordbruksjord i 2016

Det har kome inn få søknader om dreneringstilskot så langt i 2016. Meir enn 1,3 millionar kroner er framleis tilgjengeleg for gardbrukarar som ønskjer å drenere.

22. september 2016 Les meir
Kratt på Radøy

Millionar til utsiktsrydding i Hordaland

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap. 20 millionar kroner er sett av til utsiktsrydding i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

22. september 2016 Les meir
Kjartan Nyhammer er leiar for felles landbrukskontor til oktober

Kjartan leiar felles landbrukskontor

Kjartan Nyhammer skal i ein periode framover vera leiar i felles landbrukskontor for Radøy, Austrheim og Fedje i 50 prosent stilling. Han held fram som landbrukssjef i Lindås.

06. juni 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish