Arealplan

arealplan[1]

Arealplan i Radøy kommune

Arealplanavdelinga handsamar kommunale arealplanar, private reguleringsplanar, delingssaker og dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.

29. november 2013 Les meir
KP forside

Arbeid med delrevisjon av Kommuneplan for Radøy kommune

Framlegg til revidert Kommuneplan for Radøy kommune er snart klar for høyring og offentleg ettersyn

29. august 2018 Les meir
KDP Bø kartbilde utsnitt

Arbeid med kommunedelplan for Bø

Arbeid med kommunedelplan for Bø er satt på vent til arbeidet med delrevisjon av Kommuneplan for Radøy kommune er komen til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

14. mars 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish