Felles avfallsplan for småbåthamner

Formanskapet i Radøy kommune vedtok 15.09.2015 "Felles avfallsplan småbåthamner Radøy kommune". 

Planen er forankra i forskrift om avgrensning av forureining (forureiningsforskrifta) kapittel 20 (FOR-2004-06-01-931) og omfattar 22 småbåthamner i Radøy kommune. 

Avfallsplanen er sendt alle innvolverte hamner til orientering og fylkesmannen i Hordaland for godkjenning.

Last ned planen:

Felles avfallsplan for småbåthamner, Radøy kommune

Web levert av CustomPublish