Barnehage

Radøy kommune har fire kommunale barnehagar, og éin privat.

Radøy kommune ar følgjande barnehagar:

Informasjon om barnehagane og tilbodet deira finn du på barnehagane si side.

Radøy kommune gjennomfører samordna opptak for alle barnehagane i kommunen. Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. mars.

Frå 1.mai 2015 skal ingen familiar betala meir enn 6 % av inntekta si. Informasjon om dette finn du her

Web levert av CustomPublish