Radøy bibliotek_cropped_1020x552

Biblioteket

Radøy bibliotek held til i Radøy Ungdomsskule på Manger. 
Biblioteket er ope for alle, og alt utlån er gratis.

Hipp hurra!
Nordhordlandsbiblioteka har fått ny nettside!

Opningstider jul og nyttår 2018

Siste oppningsdag før jul: onsdag 19 desember
Første opningsdag etter jul: onsdag 2 januar

Opningstider:

Måndag:     16 - 20
Onsdag:     13 - 20
Laurdag:     11 - 15    
                 
                                                                                                                                                                                 

Ulike tenester:

E-lån Hordaland         eBokBib-logo II.png     

PressReader: aviser og tidsskrift på mange språk   

 

Vipps: Radøy kommune Radøy bibliotek # 113160    Vipps

Søk i biblioteksbasen

Bokbåten Epos kjem til Radøy to gonger i året og har faste stopp på Sletta, Hordabø, Nordanger og Toska

Forteljingar frå Radøy: http://www.memoar.no/  Memoar

Filmbib: gratis streaming av norske kortfilmar og dokumentarfilmar  Filmbib-logo-web-profil.png

Reisebiblioteket

reisebiblioteket_hjemmesider_200x267.jpg

Biblioteket tilbyr trådlaust nettverk og oppdaterte datamaskiner til bruk for publikum.

Ordninga ”Biblioteket heim til deg” gjer det mogeleg for brukarar som av ulike grunnar ikkje fysisk kan besøke biblioteket, å få køyrd heim til seg bøker eller anna som dei ønskjer å låne.

For fjernstudentar og andre i etter- og vidareutdanning, kan biblioteket skaffa pensumlitteratur.

I biblioteket kan ein få kulturelle opplevingar av ulike slag og det vert med jamne mellomrom arrangert teaterframsyninger for store og små, forfattartreff, musikkafé og anna. Sjekk Kva skjer på den felles biblioteksida  Mittnordhordland, eller Kalender på Startsida.


For meir informasjon, sjå vår felles heimeside www. mittnordhordland.no.

 

Web levert av CustomPublish