Brann og beredskap

Kommunen skal ivareta innbyggjarane sin tryggleik gjennom forebyggende arbeid og beredskap tilrettelagt for å handtere ulykker og krisar på best mogleg måte. Kommunen har oppdaterte planar for at samfunnsviktige funksjoner ikkje stoppar opp under ei krise.

Radøy kommune har ulike einingar og funksjonar som skal forebyggje ulykker, og er trent for å ivareta kommunen sine innbyggjarar i små og store kriser. Kommunen gjennomførar regelmessige øvingar for at innbyggjarane i Radøy skal føle seg trygge og bli ivaretatt på ein best mogleg måte dersom ei krise skulle oppstå.

Radøy brannvern omfattar brannvesen og feietenesta. Brannførebyggjande tenester og tilsyn med særskilte brannobjekt vert ivaretatt av Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande Avdeling (NGIB).

Web levert av CustomPublish