Bustad og eigedom

Bustad og eigedom

I Radøy kommune er det eininga teknisk forvaltning som er ansvarleg for dei fleste av desse tenestene. Denne eininga har følgjande avdelingar: 

  • Byggjesak
  • Arealplan
  • Kart og ppmåling

Informasjon om tenester knytt til bustad og eigedom finn du i menyen til venstre.

06. januar 2015 Les meir

Endringar i lov og forskrift som gjeld bustad og eigedom

Departementa arbeidar aktivt med endringar i lov og forskrift som gjeld bustad og eigedom. Her kan du følgje med på kva lovendringar som til ein kvar tid er på høyring, vedteke eller trer i kraft.

25. oktober 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish