Byggesak

PBK2018

Plan- og byggesakskonferansen i Nordhordland 2018

Velkomen til plan- og byggesakskonferansen i Nordhordland 26. september 2018.

 

14. september 2018 Les meir
TEK17

TEK 17 tredde i kraft 01.07.17. Nye søknadsskjema må no nyttast!

Etter ei lang prosess tredde TEK17 i kraft 01.07.17. Her kjem ein kortfatta og enkel oversikt over det viktigaste du treng å vite om TEK17. Det aller viktigaste er at du no nytter dei nye søknadsskjemaene (blankett 5153 og 5174) der du kryssar av for om du har prosjektert etter TEK10 eller TEK17.

28. juli 2017 Les meir
sand

Kan ei sandstrand vere søknadspliktig?

I desse ferietidar er det mange som draumar om å byte ut leire, tang og tare med ei kvit sandstrand. Då er det viktig å vite at tilføring av sand til strandsone og sjøbotn er eit søknadspliktig tiltak. 

28. juli 2017 Les meir
båtheis

Har du kjøpt eller vurderar du å kjøpe deg båtheis?

Har du kjøpt eller vurderar du å kjøpe deg båtheis bør du lese denne artikkelen.

Båtheis er eit tiltak som krev søknad både etter plan- og bygningslova og etter hamne- og farvasslova. Det er det mange som ikkje veit, både hos kundar og leverandørar. Radøy kommune vil sumaren  og hausten 2017 føre tilsyn med båtheisar. Om du allereie har montert ein båtheis har du høve til å ta kontakt med kommunen og sende inn søknad.

15. juni 2017 Les meir
Stender med spiker

Skal du bygge og treng hjelp?

Treng du hjelp er det fleire måter vi kan hjelpe deg. Både for deg og for oss er det viktig at du får hjelp enkelt og rask, så her kjem nokre tips for korleis du best får hjelp og rettleiing

29. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish