Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag i skuletida. Skulesekken har vore ein del av regjeringa si kulturpolitiske satsing sidan 2001. Alle elevar frå 6 til 19 år vert omfatta av ordninga. 

Omgrepet Den kulturelle skulesekken omfattar både dei tilboda skulane får tilbod om via Rikskonsertane, skulekonsertane og lokale prosjekt som vert dekka av midlar som kommunen kvart år får tildelt til formålet.

Radøy kommune har vedtatt plan for den kulturelle skulesekken i kommunen

Web levert av CustomPublish