Drift og forvaltning

Sektoren drift og forvaltning har ansvar for å planlegge, drifte og forvalte det fysiske miljøet i kommunen. Vidare har einingane i denne sektoren ansvar for brannvern og redningstenester, for å yte sørvis og tenester både internt og eksternt, og å tilby gode kulturelle tenester for innbyggjarane i Radøy kommune.

Du finn følgjande einingar i sektoren Drift og forvaltning:

 Leiar er kommunalsjef Lisbeth T. Alvær.

Web levert av CustomPublish