Etablerarhjelp

Ta kontakt med Nordhordland utviklingsselskap dersom du har ein gode ide og treng hjelp til å kome igang! NUI tilbyr alt frå etablerarrettleiing til samarbeid i grundernettverk, samt ulike temakurs for gründarar og næringslivet generelt.

Kom an'no er ein nettportal for deg som ønskjer å finne ut meir om moglege rådgjevings- og finansieringsordningar i Hordaland og få oversyn over eit mangfald av utviklingsaktørar. Portalen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

 

 

 

Web levert av CustomPublish