Feiing

Illustrasjon: Feiar Terje Håland

Merking av hus og postkassar!

For at feiaren skal finna fram, og for at varsel om feiing og tilsyn skal koma til rett mottakar, er det viktig at hus og postkasser er godt merka. 

07. april 2017 Les meir

Feiing

Kommunen skal sørgje for at alle røykkanalar i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygg vert reingjort etter behov, og minst éin gong kvart fjerde år. Det er feiar som avgjer om det skal feiast ut over minstekravet.

13. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish