Førehandsrøysting i Radøy

Veljarar heimehøyrande i kommunen eller veljarar frå ein annan kommune kan førehandsrøysta i Radøy. På valdagen er det berre mogleg å røyste i den kommunen du er manntalsført i.

Rådhuset
I tida frå 10. august til 8. september kan du røysta på kultur- og sørvistorget i den vanlege opningstida 8.30 -15.00.
Siste veke før valdagen, har vi utvida opningstid tysdag, onsdag, torsdag og fredag (frå 8.30) fram til kl 19.00.

Biblioteket
Lørdag 26. august og lørdag 2. september i tida 11.00-15.00 kan du førehandsrøyste på bibliotektet.

Velferdssenteret og Radøy interkommunale busenter
Røysting ved institusjonane Velferdssenteret og RIB, vert onsdag 6. september.

Heimerøysting (ambulererande)
Veljarar som grunna sjukdom eller uførleik ikkje har høve til å koma til vallokale for å røysta, kan søkja om å få røysta heimifrå. Ta kontakt med kultur- og sørvistorget på tlf 56 34 9000, eller brevpost eller e-post. Frist for å be om å få røysta heime er onsdag 6. september kl 15.00.

Hugs valkort og legitimasjon!

Du treng ikkje valkort for å røysta, men det sparar deg for tid.

Web levert av CustomPublish