Fritid

Radøy kommune sitt motto er tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle, og ei meningsfull fritid med høve til fysisk aktivitet, deltaking og kulturopplevingar er då avgjerande. Det finst ei rekkje tilbod i kommunen for alle som ynskjer å delta.

På desse sidene presenterer me ei rekkje tilbod som mange kan ha interesse av.

Kjenner du til fleire tilbod som me bør vita om? Gje oss ei tilbakemelding.

Web levert av CustomPublish