Frivilligsentralen

Ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet

Somme treng hjelp – andre ynskjer å hjelpa.
Me held til i Prestegarden på Manger. Du er velkomen innom!
Dersom det passar betre med eit heimebesøk, kan me avtala det.
Rune Rydland er tilsett som dagleg leiar.

Web levert av CustomPublish