Helse og omsorg

Helse og omsorg yter tenester til innbyggjarar i alle aldrar, og i alle fasar av livet. Tenestene omfattar både helsefremjande og førebyggjande tiltak, og omsorg og pleie når behovet for dette melder seg.

Her finn du informasjon om framgangsmåte ved søknad, detaljar rundt dei ulike tenestetilboda, lovverk, prisar, kven ein skal kontakte og annan relevant informasjon. Kontaktinformasjon for kvart tenesteområde er plassert til høgre på kvar side.

Det er utarbeidd eit felles søknadsskjema for dei fleste helse- og omsorgstenestene.

Søknadsskjema finn du her

Helsetilbod som er spesielt retta mot born og familiar, er plassert under Familie og born.

Radøy kommune har også avtale med Bergen krisesenter om tenester, sjå http://www.bergenkrisesenter.no, tlf 55 31 50 50.

 

Web levert av CustomPublish