Intern utlysing

Søknad endring, hospitering, permisjon ALLE tilsette ved skular og barnehagar 2018/2019

For fast tilsette i skule og barnehage i Radøy som ønskjer permisjon, endering,

Frist for å søkja om :  

  • overføring til annan arbeidsstad 
  • endring av stillingsstorleik
  • permisjon (heil eller delvis)
  • hospitering

er  5/3  2018

19. januar 2018 Les meir

Vilkår for søke på interne utlysingar

Interne stillingar i Radøy kommune vert publiserte saman med alle andre ledige stillingar i kommunen. Interne stillingar er merka med "(Intern)".

14. januar 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish