Vilkår for søke på interne utlysingar

Interne stillingar i Radøy kommune vert publiserte saman med alle andre ledige stillingar i kommunen. Interne stillingar er merka med "(Intern)".

Sjå oversikt over alle ledige stillingar i Radøy kommune.

Vilkår for å søkje internt utlyste stillingar:
Fast tilsett i Radøy kommune eller mellombels tilsett i minst 2 år.

 

Web levert av CustomPublish