Kommunal organisering

Radøy kommune er frå 1. januar 2014 organisert i tre sektorar under kvar sin kommunalsjef. Desse sektorane er drift og forvaltning, helse og omsorg og oppvekst. I tillegg kjem stabsfunksjonane, som er direkte underlagt rådmannen.

Radøy kommune har også eit omfattande samarbeid med dei andre kommunane i nordhordlandsregionen. Radøy kommune er vertskommune for felles landbrukskontor for Austrheim, Radøy og Fedje, Norhordland digitalt og for Vassområde Nordhordland, og er elles med ei ei rekkje ulike interkommunale samarbeid.

Web levert av CustomPublish