Kommunalt planarkiv

Radøy kommune nytta tidlegare Braplan som kommunalt planregister. Braplan er dessverre avvikla frå 01.01.18. Kommunane i Nordhordland arbeidar med å opne Nordhordlandskart som innsynsverktøy for arealplanar. Me vonar løysinga er ferdig og på plass innan kort tid.

Løysinga er allereie tilgjengeleg på www.nordhordlandskart.no/pr  og kan nyttast, men me gjer merksam på at innhaldet ikkje er komplett og at det kan mangle planinformasjon.

Inn til vidare kan planinformasjon også tingast hjå kommunen på plan@radoy.kommune.no.

Sjå også oversikt over planar under arbeid.
Levera høyringsuttale.

Web levert av CustomPublish