Kommuneoverlegen

Kommunelegen har det overordna ansvaret for lokal samfunnsmedisin og folkehelsearbeid, og har ei viktig rolle i planlegging, koordinering og synkronisering av legetjenestene i kommunen, samt arbeide langsiktig og strategisk med helsefremmende tiltak i kommunen. Kommunelegen og den kommunale leiinga skal legge føringar for fastlegane si rolle ift offentlig arbeid, ressursbruk og bidrag til mellom anna folkehelsearbeidet.

Kommunelegen har ansvar for smittevern og at det foreligger en smittevernplan i kommunen. Kommunelegen skal også, gjennom samarbeid med dei andre kommunelegane i regionen, utarbeide felles oversikt over risikofaktorar og tiltak for ei betre regional beredskap.

Kommuneoverlegen ligg i stab til rådmann. Kommuneoverlege er Tord Moltumyr.
 

Her finn du din kjernejournal

Web levert av CustomPublish