Kontakt oss

Kultur- og sørvistorget
Kultur- og sørvistorget er sentralbord og postmottak for sentraladministrasjonen i Radøy kommune. Opningstider er måndag-fredag 08.30-15.00.
Tlf. 56 34 90 00
Fax: 45 34 90 01
Epost: postmottak@radoy.kommune.no

SMS varsling
Radøy kommune brukar telefonvarsling med viktig informasjon til innbyggjarane. Du får melding via telefon eller SMS, t.d. ved planlagt vedlikehald av leidningsnettet, uventa vass-stans eller ved tilrådd kokevarsel. Dersom du ikkje får sms-varsel kan du sjekka her om du er med i databasen, og evt. endra oppføring av telefonnummer – slik at du får rett melding til rett telefon: https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx

Sosiale medium
Facebook: www.facebook.com/radoykommune
Instagram: radoykommune

Vakttelefonar:
Legevakt tlf. 56 35 10 03
Veg, vatn og avløp tlf. 48 28 71 82 (kvardagar 15.00-08.30, helger og helligdagar. I kontortida 08.30-15.00, ring tlf. 56 34 90 00) 
Vakttelefon brann tlf. 907 60 866
Viltpåkøyrsle meld frå til politiet 02800
Andre naudtelefonar
Bergen krisesenter tlf. 55 31 50 50
Alarmtelefonen for born og unge tlf. 116111

Personvernombod
Tlf. 56 19 27 70 (IKT-Nordhordland)
E-post: dpo@radoy.kommune.no

Ynskjer du kontakt med ei eining/avdeling i kommunen?
Oversikt over alle avdelingar og einingar i kommunen
Opningstider i Radøy kommune
Tilsette i Radøy kommune

 

Web levert av CustomPublish