Kreftkoordinator i Radøy kommune

Har du eller ein av dine næraste fått ein kreftdiagnose? Då kan det vere godt å få hjelp til informasjon, råd og rettleiing om diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Anne-Britt Hauge er kreftkoordinator for Lindås, Meland, Radøy, Fedje og Modalen, og er til hjelp i slike situasjonar. 

Kva er ein kreftkoordinator:

  • Skal vere til hjelp for å koordinera og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørane på ein best mogeleg måte.
  • Er ansvarleg for å samordne tilbod og tenester omkring kreftpasientane i kommunen.
  • Skal vere lett tilgjengleg for pasientar og pårørande.
  • Skal bidra med gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunane.

​(Henta frå kreftforeningen.no)

​Kva kostar tilbodet?

​Tilbodet er gratis.
 

Korleis ta kontakt?

E-post: anne-britt.hauge@lindas.kommune.no
Mobil: 409 10 889

 

Web levert av CustomPublish