Kultur- og sørvistorget

Kultur- og sørvistorget er til for innbyggarar og besøkande i Radøy kommune. Me er mellom anna sentralbord, dokumentsenter for rådhuset, skular og barnehagar, politisk sekretariat for formannskap, kommunestyre, eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne, kulturadministrasjon, turistinformasjon, ansvarlege for nettsider og sosiale medium og for gjennomføring av val.

Du treff oss på rådhuset på Manger. Der tar me i mot besøk, svarar på telefon, e-post og på facebook. Våre opningstider er måndag til fredag 09.00-15.00.

Me kan hjelpa deg med følgjande:

Sjå prisar på kopiar og utskrifter, innbinding og salsvarer.

Leiar for kultur- og sørvistorget er Anne Dahle Austrheim

Web levert av CustomPublish