Kulturdagane

Kulturdagane i Radøy er ei brei mønstring av kulturaktivitetar i kommunen. Kulturdagane vert vanlegvis arrangert annankvart år, neste gong i 2016.

I 2014 vart det ikkje arrangert kulturdagar. I staden markerte me kommunen sitt 50-årsjubileeum med mange ulike arrangement gjennom heile året.

Kystsogevekene vert arrangerte kvart år. Dei varar frå andre helga i august til og fem veker framover. 

 

Web levert av CustomPublish