Kulturposten

Kulturposten er eit informasjonsskriv som vert sendt ut til lag og organisasjonar i kommunen kring 10 gongar i året. Får ikkje ditt lag tilsendt skrivet, ta kontakt med Bente K. Hervik på tlf. 56 34 90 12 eller på e-post bente.hervik@radoy.kommune.no 

Web levert av CustomPublish