Slik kjem du med innspel?

Ordførar Jon Askeland inviterer til dialog. Har du eit innspel til diskusjonen om kommunereform i Nordhordland, bruk denne sida til å få fram synspunkta dine.

Tilbakemelding - kommunestrukturWeb levert av CustomPublish