La linea - kvalitet i radøyskulen

La linea er eit kvalitetssystem for det helsefremjande og førebyggjande arbeidet innan oppvekstsektoren i Radøy kommune. Det knyter seg tett opp til forskingsbasert kunnskap og vektlegg særskilt dei tidlege åra som særskilt viktige. Prosjektet har fokus på tidleg innsats hjå dei ulike instansane.

Meldinga heiter Kvalitetsmelding 2011 grunnskulen i Radøy, og følgjer borna frå dei er i mors liv. Det er også laga ein presentasjon av La linia. S. 7-10 i denne presentasjonen viser innhald/oversikt over La linia. 

Meldinga er delt inn i fire delar:

  • tilstandsrapport
  • forsking
  • tiltak
  • kvalitetssystem i Radøyskulen (system for oppfølging og kontroll)

Målet med arbeidet er at fleire born i Radøy skal oppleva ei god utvikling gjennom oppveksten.

Web levert av CustomPublish