Invitasjon til skogdag 27. mai

Landbrukskontora i Lindås, Meland og Radøy inviterar til skogdag 27.05.17 kl. 11-14

Me samlast ved ungdomshuset på Eknes, det vert sett opp skilt ved E39. Det kjem representantar frå kommunane, Fylkesmannen i Hordaland, Vestskog og Nordhordland Skogeigarlag for å snakke om:

  • Hogstmodenhet
  • Skogbruksplan
  • Forsikring
  • Ungskogpleie
  • Skogfond og veg
  • Sal av tømmer

Det vert servert kaffi og noko å bite i, alle er hjartleg velkomne!

Web levert av CustomPublish