Skogdag 22. september 2018

Landbrukskontora i Lindås, Meland og Radøy inviterar til skogdag laurdag 22. september kl. 11-14

Me samlast på Mjåtveit i Meland kommune, det vert satt opp skilt ved Fv. 564 og Mjåtveit næringspark.

Tema for dagen blir:

  • Forynging/planting etter hogst
  • Krav til foryngelse og omdiponering
  • Skogeigars oppfølging av plantefelt
  • Skogfond

Det vert servert kaffi og noko å bite i, alle er hjertleg velkomne!

Det er noko parkeringsplassar ved Fv. 564, og fleire inne på Mjåtveit næringspark.

Web levert av CustomPublish