Møteplan for politiske møte

Møteplan 2. halvår 2018

4. september (tysdag)   Formannskapet
​12. september                Hovudutvalet
​4. oktober                       Formannskapet
​18. oktober                     Kommunestyret m/spørjetime
​24. oktober                     Hovudutvalet
​8. november                   Formannskapet
22. november                 Formannskapet
​5. desember                   Hovudutvalet
​13. desember                 Kommunestyret

_____________________

Møteplan 1. halvår 2018

Januar
24. januar:          Hovudutvalet
25. januar:          Formannskapet

Februar
14. februar:        Kontrollutvalet
15. februar:        Kommunestyret m/spørjetime

Mars
7. mars:              Hovudutvalet
15. mars:            Formannskapet

April:
3. april:                Kontrollutvalet
12. april:              Kommunestyret
19. april:              Formannskapet

Mai
2. mai:                 Hovudutvalet
3. mai:                 Formannskapet - avlyst

Juni
7. juni:                 Kontrollutvalet - avlyst
7. juni:                 Formannskapet
13. juni:               Hovudutvalet
21. juni:               Kommunestyret m/spørjetime


​-------------------------------------------------------------

Møteplan 2. halvår 2017
7. sept.                Formannskapet/valstyret
11. sept.              Valstyret
12. sept.              Valstyret
13. sept.              Hovudutvalet
21. sept.              Kommunestyret m/spørjetime
19. okt.                Formannskapet
25. okt.                Hovudutvalet (er utsett til 22. nov.)
26. okt.                Kommunestyret m/spørjetime
9. nov.                 Formannskapet
22. nov.               Hovudutvalet (utsett frå 25.okt.)
23. nov.               Formannskapet
6. des.                 Hovudutvalet (går ut - neste møte blir 24. januae 2018)
7. des.                 Kommunestyret (budsjettmøte)

Møteplan 1.halvår 2017

Januar
24. januar           Formannskapet

Februar
9. februar           Kommunestyret
15. februar         Hovudutvalet (møtet er avlyst)
23. februar         Formannskapet

Mars
16. mars             Formannskapet
29. mars             Hovudutvalet
30. mars             Kommunestyret m/spørjetime
 

April
6. april                Formannskapet - avlyst
                  

Mai
4. mai                 Formannskapet
10. mai               Hovudutvalet
11. mai               Kommunestyret

Juni
1. juni                  Formannskapet
15. juni                Kommunestyret m/spørjetime
21. juni                Hovudutvalet
​22. juni                Kommunestyret - fellesmøte mellom kommunestyra i Radøy, Lindås og Meland i Lindåshallen

 

--------------------------------------------------------------------

Møteplan 2. halvår 2016

30. august           Formannskapet
14. sept.              Hovudutvalet
21. sept.              Kommunestyret m/spørjetime
29. sept.              Formannskapet

19. okt.                Formannskapet
26. okt.                Hovudutvalet
27. okt.                Kommunestyret (spørjetimen utsett til desembermøtet)
09. nov.               Formannskapet (budsjettmøte)
24. nov.               Formannskapet (budsjettmøte)

08. des.               Kommunestyret m/spørjetime (budsjettmøte)
13. des.               Hovudutvalet
16. des.               Formannskapet
 

------------------------------------------------------------------

Møteplan 1.halvår 2016

Januar
Onsdag 20:        Formannskapet
Onsdag 27:        Kommunestyret

Februar
Onsdag   3:       Hovudutvalet
Torsdag 18:       Formannskapet

Mars
Torsdag 3:         Kommunestyret m/spørjetime
Onsdag 16:        Hovudutvalet
Torsdag 17:       Formannskapet

April
Torsdag 14:       Formannskapet
Onsdag 27:        Hovudutvalet

Mai
Onsdag 4:         Kontrollutvalet
Onsdag 11:       Formannskapet
Torsdag 19:       Kommunestyret m/spørjetime
Måndag 30:       Møte i kontrollutvalet
 

Juni
Onsdag 1:         Formannskapet
Måndag 6:         Formannskapet - AVLYST
Måndag 13:       Formannskapet - Ekstramøte
Onsdag 15:       Hovudutvalet
Onsdag 15:       Kommunestyret
Onsdag 22:       Kommunestyret

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Møteplan hausten 2015

August
25. august: Formannskapet/valstyret - UTSETT til 15. sept.

September
14. sept,    Valstyret
15. sept.    Formannskapet/Valstyret
24. sept,    Kommunestyret m/spørjetime
30. sept,    Hovudutvalet

Oktober
1. okt.       Formannskapet
22. okt.     Kommunestyret avslutning
22. okt,     Kommunestyret – konstituerande møte

November
4. nov.      Hovudutvalet
5. nov,      Formannskapet (budsjett)
12. nov:    Formannskapet (budsjett)
26. nov.    Formannskapet (budsjett)

Desember
10. des.    Kommunestyret – budsjett m/spørjetime
16. des.:   Hovudutvalet
17. des.    Formannskapet
---------------------------------------------------------------------------------

 

MØTEPLAN 1.halvår 2015

Januar
Torsdag 15. Formannskapet                                               
Torsdag 29. Kommunestyret m/spørjetime

Februar
Onsdag 04. Hovudutvalet                                                  
Torsdag 19. Formannskapet                                              

Mars
Onsdag 04. Kommunestyret AVLYST
Onsdag 25. Hovudutvalet - Utsett til 15. april.
Torsdag 26. Formannskapet

April
Torsdag 16. Formannskapet
Tysdag  28. Kommunestyret m/spørjetime

Mai
Tysdag 05.  Formannskapet (økonomiplan-samling)
Onsdag 06, Hovudutvalet                                      
Torsdag 28. Formannskapet/valstyret

Juni
Onsdag 10. Hovudutvalet
Onsdag 10. Kommunestyret
Torsdag 18  Formannskapet/valstyret

Sjå sakspapir til politiske møte

Web levert av CustomPublish