Landbruk og næring

Radøy kommune ønskjer å stimulera og leggja tilhøva til rette for ei positiv og allsidig næringsutvikling basert på lokale ressursar og naturgjevne tilhøve. Kommunen ønskjer å leggja til rette for nyetablering av verksemder, m.a. gjennom god rettleiing og ved at det er tilgjengeleg areal for industri- og næringsverksemd. Kommunen gir også rettleiing i samband med vidareutvikling av etablert næring.

Hjelp til å finne fram i kommunen

Radøy kommune ønskjer at det skal vera lett å få kontakt dersom du treng hjelp og rettleiing i samband med næringsutvikling. Kommunen har derfor fokus på næringsutvikling i alle einingar og funksjonar som kan bidra til å utvikle lokalt næringsliv.

Meir informasjon om:

 

Web levert av CustomPublish