Næringsareal

Kommunen har tilrettelagt næringsareal, mellom anna på Olsvollstranda. Området ligg tett ved Rv 565 på Radøy – ca. 10 min kjøring frå Knarvik og 35 min. kjøring frå Bergen.

I kartutsnitta kan du sjå kva for areal som i dag er regulert til næringsføremål i kommunen.

Web levert av CustomPublish