Du er her: Om oss

Om oss

Gruppebilete 2017

Kven er Aufera?

Aufera AS er ei vekstbedrift som skal leggje til rette arbeidsplassar for alle personar som har ei restarbeidsevne, uansett årsak til yrkeshemming. Vårt arbeid er kjenneteikna av verdiane Trivsel - Kvalitet i alt me gjer - Mot.

22. juni 2015 Les meir
Aufera handlar om folk

Kva kan du som skal jobbe hjå oss forvente deg?

Vår visjon er at me skal utvikla oss vidare gjennom ein meiningsfull kvardag, med tilpassa arbeidsoppgåver og auka meistringskjensla. Vårt arbeid er kjenneteikna av verdiane Trivsel - Kvalitet i alt me gjer - Mot.

22. juni 2015 Les meir
Folk som har jobba på ei vekstbedrift

Kva er ei vekstbedrift, og kven jobbar der?

Vår bransjeorganisasjon ASVL har laga nokre filmar om nokon som jobbar eller har jobba på vekstbedrifter rundt omkring i Noreg - ta ein titt på kven og kva me er: Godt Jobba.

20. august 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish