Oppvekst

Sektoren oppvekst har i hovudsak ansvar for barnehage, skule, musikk- og kulturskule, PPT og ungdomskoordinatoren i kommunen. I tillegg omfattar tenestene vaksenopplæring og særskild språkopplæring for elevar og vaksne frå språklege minoritetar.

Følgjande einingar høyrer til sektor oppvekst:

 • Prestmarka barnehage
 • Bø barnehage
 • Sæbø barnehage
 • Austebygd skule og barnehage
 • Manger skule
 • Sæbø skule
 • Hordabø skule
 • Radøy ungdomsskule
 • Radøy musikk- og kulturskule
 • PPT
 • Ungdomskoordinator

Kommunalsjef for sektor oppvekst er Jo Bjarte Tømmerbakke.

Web levert av CustomPublish