Organisasjonskart

Radøy kommune fekk ny organisasjonsstruktur får 2014. Kommunen har rådmann som øvste leiar, og tre kommunalsjefar med ansvar for kvar sin sektor. Desse sektorane er Drift og forvaltning, Helse og omsorg og Oppvekst.  

organisasjonskartSektor oppvekst Sektor helse og omsorg Sektor drift og forvaltning Rådmannen Landbrukskontor for Austrheim, Radøy og Fedje Stab Image Map

Web levert av CustomPublish