Planar under arbeid

Planar under arbeid

Radøy kommune har nesten til ei kvar tid planar ute på høyring og til offentleg ettersyn. Det vil sei at du kan seia kva du meiner om desse planforslaga før dei vert endeleg vedtatt eller før klagefristen på vedtatte planar går ut.

17. september 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish