Politisk reglement

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ med overordna ansvar for heile kommunen si verksemd. Kommunestyret gjer vedtak på kommunen sine vegne så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegering av mynde til formannskap, hovudutval, anna politisk organ eller rådmannen, jf. kommunelova § 6.

Radøy kommune har vedteke eit politisk reglement. Reglementet inneheld også delegering frå kommunesstyret til politiske organ og til rådmannen. Dokumentet inneheld også økonomireglement for Radøy kommune.

Web levert av CustomPublish