Rådmannen

Rådmann Jarle Landås er øvste, administrative leiar i Radøy kommune. Rådmannen har mellom anna ansvar for å fremja saker til politisk handsaming og for å iverksetja politiske vedtak. Jarle Landås tok til i stillinga i mars 2012.

Radøy kommune har ei rådmannsgruppe som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjefar for drift og forvaltning, helse og omsorg og oppvekst.

Web levert av CustomPublish