Radøy brannvern

Radøy brannvern består av frivillig mannskap som er førebudd på utrykningar heile døgnet. Oppgåvene er, i tillegg til brannutrykning, utrykning til trafikkulukker, flomskadar, miljøskadar og leiteaksjonar, for å nemna noko.

Brannvernet har beredskap til å rykke ut døgnet rundt for å hindre og begrense brannar og ulukker i Radøy kommune. Brannstasjonen er lokalisert på Manger.

Dersom uhellet er ute har kommunen døgnkontinuerleg vakttelefon for både brann (907 60 866) og veg, vatn og avløp (48 28 71 82). Ta kontakt med 110 (naudnummer for brann) ved akutt krise! 

Web levert av CustomPublish