Rapportar og analyser

Her finn du eit oversyn over dei regionale rapportane og analysane om kommunestruktur i Nordhordland.

Nordhordland ein kommune - 2020?

Nordhordland Kommunestruktur 2015

  • Undertittel: Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1)
  • Utarbeidd av: Telemarksforskning
  • Dato: 20. desember 2013
  • Forfattarar: Kjetil Lie, Tor Erik Baksås, Anja Hjelseth og Audun Thorstensen
  • Oppdragsgjevar: Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Nye samhandlingsreformer og strukturendringar i Nordhordland

  • Utarbeidd av: Telemarksforsking
  • Dato: 17. juni 2013
  • Forfattarar: Kjetil Lie, Audun Thorsetnsen, Sven Haugberg og Tor Erik Baksås
  • Oppdragsgjevar: Nordhordalnd Utviklingsselskap IKS
Web levert av CustomPublish