Rekneskap

Årsrekneskapen skal omfatta alle økonomiske midlar som vert disponert for året, og bruken av midlane. Alle kjente utgifter og inntekter skal takast med i årsrekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapen vert avslutta. Kommunestyret skal vedta årsrekneskapen, etter innstilling frå formannskapet.

Rekneskap 2016
Rekneskap 2015
Rekneskap 2014

Rekneskap 2013

Rekneskap 2012

Dersom du ynskjer du å sjå rekneskapen for tidlegare år, ta kontakt med kultur- og sørvistorget.

Web levert av CustomPublish