Sakspapir til politiske møte

Her finn du sakspapir og møtebøker til formannskapet, hovudutvalet og kommunestyret.

Radøy kommune tek i bruk møteportal for politikarar. I desember og januar vil dokumenta vere tilgjengeleg både på denne nettsida og i portalen.

Det er berre medlemmer og varamedlemmer som har tilgang til møteportalen som kan nyttast både på pc og nettbrett. Pålogging skjer via ID porten. Les meir om ID-porten. Du kan bruke minID, buypass, commfides, bankID eller bankID på mobil.

Andre interesserte kan henta informasjon om saker og innkallingar frå møtekalendar i innsyn. Det vil vere ei forseinking frå innkallinga er sendt til politikarane før dokumenta er tilgjengeleg i innsyn.

2018

​November
Tilleggsinnkalling kommunestyret 13. desember
Sakspapir til kommunestyret 13. desember
Tilleggsinnkalling hovudutvalet 5. desember
Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 5. desember
Sakspapir til Fellesnemnd for Alver kommune 3. desember
Sakspapir til Fellesnemnda - partssamansett utval 29. november
Møtebok formannskapet 22. november
Tilleggsinnkalling formannskapet 22. november
Sakspapir til formannskapet 22. november
Møteutskrift Kontrollutvalet i Radøy 14. november
Innkalling til kontrollutvalet i Radøy 14. november
Sakspapir til kontrollutvalet 14. november
Møtebok formannskapet 8. november
Sakspapir til formannskapet 8. november
Møtebok Fellesnemnd for Alver kommune 5. november
Sakspapir fellesnemnd for Alver kommune 5. november

Oktober
Møtebok kommunestyret 18. oktober
Spørsmål og svar i Spørjetimen 18. oktober
Sakspapir til kommunestyret 18. oktober
Møtebok formannskapet 4. oktober
Sakspapir til formannskapet 4. oktober
Møtebok Fellesnemnd for Alver kommune 1. oktober
Sakspapir møte i Fellesnemnd for Alver kommune 1. oktober

September
Møtebok Fellesnemnda - partsamansett utval Alver kommune 27. september
Sakspapir Fellesnemnda - partsamansett utval Alver kommune 27. september
Møtebok for hovudutval for plan, landbruk og teknisk 12. sept.
Sakspapir til hovudutval for plan, landbruk og teknisk 12. sept.
Møteutskrift kontrollutvalet i Radøy 19. sept.
Innkalling kontrollutvalet i Radøy 19. sept.
Sakspapir kontrollutvalet 19. sept. (m/møtebok)
Møtebok formannskapet 4. september
Sakspapir til formannskapet 4. september
Møtebok Fellesnemnd for Alver kommune 3. september
Sakspapir til Fellesnemnd for Alver kommune 3. september 
Sakspapir til PSU for Alver kommune 30. august 

Juni
Møtebok for kommunestyret 21. juni
Sakspapir til kommunestyret m/spørjetime 21_juni
Tilleggsinnkalling til kommunestyret 21. juni
Møtebok for hovudutvalet 13.-14. juni
Møteprotokoll for hovudutvalet 13.-14. juni
Sakspapir til hovudutvalet 13.-14. juni del 1
Sakspapir til hovudutvalet 13.-14. juni del 2
Møtebok formannskapet 7. juni
Sakspapir til formannskapet 7. juni
Tilleggsinnkalling til formannskapet 7. juni
Møtebok Fellesnemnda for Alver kommune 4. juni
Sakspapir til fellesnemnda for Alver kommune 4. juni
Sakspapir til fellesnemnda PSU for Alver kommune 1. juni

Mai
Møtebok for fellesnemnda for Alver kommune 7. mai
Sakspapir til møte i fellesnemnda for Alver kommune 7. mai
Sakspapir til Fellesnemnda - Partssamansett utval (PSU) for Alver kommune 3. mai
Møtebok for hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 2. mai
​Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 2. mai

April
Møtebok for formannskapet 19. april
​Sakspapir til formannskapet 19. april
Møtebok for fellesnemnd for Alver kommune 9. april
​Sakspapir til fellesnemnd for Alver kommune 9. april
Møtebok for kommunestyret 12. april
Sakspapir til kommunestyret 12. april
Kontrollutvalet i Radøy - møteutskrift 3.april
Innkalling til kontrollutvalet i Radøy 3. april
Sakspapir til kontrollutvalet i Radøy 3. april

Mars
Møtebok for formannnskapet 15. mars
Sakspapir til formannskapet 15. mars
Møtebok for fellesnemnda for Alver kommune 12. mars
Sakspapir til Fellesnemnd for Alver kommune 12. mars
Møtebok Partssamansett utval Alver kommune 8. mars
Sakspapir for Partssamansett utval (PSU) for Alver kommune 8. mars
Møtebok for hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 7. mars
Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 7. mars

Februar
Møtebok for kommunestyret 15. februar
Sakspapir til kommunestyret 15. februar
Møteutskrift Kontrollutvalet i Radøy 14. februar
Innkalling/saksliste Kontrollutvalet i Radøy 14. februar
Sakspapir Kontrollutvalet i Radøy 14. februar
Møtebok for Fellesnemnd for Alver kommune 5. februar
Sakspapir til Fellesnemnd for Alver kommune 5. februar

Januar
Møtebok formannskapet 25.januar
Sakspapir til formannskapet 25.januar
Møtebok hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 24. januar
Tilleggsinnkalling hovudutval for plan, landbruk og teknisk 24. januar
Sakspapir til hovudutval for plan, landbruk og teknisk 24.januar
Møtebok fellesnemnd Alver kommune 15. januar
Sakspapir til fellesnemnda for Alver kommune 14. januar

2017
Desember
Budsjett 2018 - vedteke i kommunestyret
Møtebok kommunestyret 7. desember
Sakspapir til kommunestyret 7. desember
Møtebok fellesnemnda for Alver kommune 4. desember
Sakspapir til fellesnemnd for Alver kommune 4. desember

November
Sakspapir til partssamansett utval (PSU) Alver kommune 28. november
Møtebok formannskapet 23. november
Sakspapir til formannskapet 23. november
Møtebok hovudutvalet 22. november
Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 22. november
Møtebok formannskapet 9. november
Sakspapir til formannskapet 9. november
Møteutskrift kontrollutvalet i Radøy 15. november
Innkalling kontrollutvalet i Radøy 15. november
Sakspapir til kontrollutvalet i Radøy 15. november
Møtebok for Fellesnemnd for Alver kommune 6. november
Sakspapir til Fellesnemnd for Alver kommune 6. november

Oktober​
Møtebok kommunestyret 26. oktober
Sakspapir kommunestyret 26. oktober
Sakspapir til Partsamansett utval (PSU) for Alver kommune 23. oktober​
Møtebok formannskapet 19. oktober

Sakspapir formannskapet 19. oktober
Møtebok fellesnemnda for Alver kommune 2. oktober
Fellesnemnda for Alver kommune - sakspapir 2. oktober

September
Spørsmål og svar i Spørjetimen 21. september
Møtebok kommunestyret 21. september
Sakspapir kommunestyret 21. september​
Møtebok Kontrollutvalet 20. september
Kontrollutvalet i Radøy - innkalling 20. september
Møtebok hovudutvalet 13. september
Sakspapir hovudutvalet 13. september
Møtebok formannskapet 7. september
Sakspapir formannskapet 7. september
Møtebok fellesnemnd for ny kommune 4.-5. september
Møte i fellesnemnd for ny kommune 4.-5. september

Juni
Møtebok hovudutvalet 21. juni
Sakspapir til hovudutvalet 21. juni
Møtebok for kommunestyret 22. juni
Sakspapir til kommunestyremøte 22. juni
Møtebok kommunestyret 15. juni
Spørjetimen i kommunestyret 15. juni - spørsmål og svar
Sakspapir kommunestyret 15. juni
Tilleggsinnkalling kommunestyret 15. juni
Sakspapir til førebuande fellesnemnd 12. juni
Sakspapir førebuande fellesnemnd - partssamansett utval 12_juni
Møtebok formannskapet 1. juni
Sakspapir formannskapet 1. juni - tilleggsinnkalling
Sakspapir formannskapet 1. juni
Sakspapir valstyret 1. juni

Mai
Møteutskrift kontrollutvalet 29. mai
Sakspapir kontrollutvalet 29. mai
Møtebok førebuande fellesnemnd 15. mai
Sakspapir førebuande fellesnemnd 15. mai
Møtebok førebuande fellesnemnd - partssamansett utval 15. mai
Sakspapir førebuande fellesnemnd - partssamansett utval 15.mai
Møtebok kommunestyret 11.mai
Sakspapir kommunestyret 11. mai
Møtebok hovudutvalet 10. mai
Sakspapir hovudutvalet 10. mai
Møtebok formannskapet 4. mai
Sakspapir formannskapet 4. mai
Sakspapir valstyret 4. mai

April
Møtebok førebuande fellesnemnd 24.april
Møtebok partssamansett førebuande fellesnemnd 24.april
Sakspapir førebuande fellesnemnd 24.april
Sakspapir partssamansett førebuande fellesnemnd 24. april
Møteutskrift kontrollutvalet 5. april
Innkalling kontrollutvalet 5. april

Mars
Møtebok kommunestyret 30. mars
Spørsmål og svar spørjetimen 30. mars
Sakspapir kommunestyret 30. mars - tilleggsinnkalling
Sakspapir kommunestyret 30. mars m/spørjetime
Møtebok for hovudutvalet 29. mars
Sakspapir hovudutvalet 29. mars
Møtebok førebuande fellesnemnd - ny kommune - 20. mars 2017
Sakspapir førebuande fellesnemnd 20. mars
Møtebok formannskapet 16. mars
Sakspapir formannskapet 16. mars
Sakspapir valstyret 16. mars
Sakspapir eldrerådet 16. mars
Sakspapir Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 16. mars

Februar
Møtebok formannskapet 23. februar
Sakspapir formannskapet 23. februar
Førebuande fellesnemnd - partsamansett utval - møteprotokoll 13.-14. febr.
Førebuande fellesnemnd - seminar 13.-14. februar
Møteutskrift kontrollutvalet 10. februar
Sakspapir kontrollutvalet 10. februar
Møtebok kommunestyret 9. februar
Sakspapir kommunestyret 9. februar

Januar
Møtebok formannskapet 24. januar
Sakspapir formannskapet 24. januar
Møtebok førebuande fellesnemnd 9. januar
Sakspapir til førebuande fellesnemnd 9. januar

2016
Desember
Møtebok formannskapet 16. desember
Sakspapir til formannskapet 16.desember
Møtebok hovudutvalet 13. desember
Sakspapir til hovudutvalet 13.desember
Spørjetimen 8. desember - spørsmål og svar
Møtebok kommunestyret 8. desember
Sakspapir kommunestyret 8. desember
Tilleggsinnkalling kommunestyret 8. des.

​November
Møtebok formannskapet 24. nov.
Sakspapir til formannskapet 24. nov.
Møtebok førebuande fellesnemnd 17.nov.
​Sakspapir til førebuande fellesnemnd
Møtebok kontrollutvalet 14, nov.
Sakspapir til kontrollutvalet 14.nov.
Møtebok formannskapet 9. nov.
Tilleggsinnkalling formannskapet 9. nov.
Sakspapir til formannskapet 9. nov.

Oktober
Møtebok for kommunestyret 27.okt.
Sakspapir kommunestyret 27. okt.
Møtebok for hovudutvalet 26.okt.
Sakspapir hovudutvalet 26. okt.
Møtebok kontrollutvalet 20. okt.
Innkalling kontrollutvalet 20. okt.
Møtebok formannskapet 19. okt.
Sakspapir til formannskapet 19. okt.​

​September
Møtebok formannskapet 29. sept.
Sakspapir til formannskapet 29. sept.
Spørsmål og svar i Spørjetimen 21. sept.
​Møtebok kommunestyret 21. sept.
Sakspapir til kommunestyret 21. sept.
Møtebok hovudutvalet 14. sept.
Sakspapir til hovudutvalet 14. sept.

​August
Møtebok formannskapet 30. august
​Sakspapir til formannskapet 30. august

Juni
Møtebok hovudutvalet 22. juni
Sakspapir hovudutvalet 22. juni (ekstramøte)​
Møtebok kommunestyret 22. juni
Sakspapir kommunestyret 22. juni
Møtebok kommunestyret 15. juni
Sakspapir kommunestyret 15. juni
Møtebok hovudutvalet 15. juni
Tilleggsinnkalling hovudutvalet 15. juni
Sakspapir hovudutvalet 15. juni
Møtebok formannskapet 13. juni
Sakspapir formannskapet 13. juni
Møtebok formannskapet 1. juni
Sakspapir formannskapet 1. juni

Mai
Kontrollutvalet møte 30.mai
Spørsmål og svar i Spørjetimen i kommunestyret 19. mai
Møtebok kommunestyret 19. mai
Sakspapir kommunestyret 19. mai
Møtebok formannskapet 11. mai
Sakspapir formannskapet 11. mai
Møtebok kontrollutvalet 4. mai
Sakliste kontrollutvalet 4. mai
Sakspapir kontrollutvalet 4. mai

April
Møtebok hovudutvalet 27. april
Sakspapir hovudutvalet 27.april
Møtebok formannskapet 14.april
Sakspapir formannskapet 14.april

Mars
Møtebok hovudutvalet 16.mars
Møtebok formannskapet 17. mars
Sakspapir formannskapet 17.mars
Sakspapir hovudutvalet 16.mars
Spørsmål - svar i Spørjetimen i kommunestyret 3.mars
Møtebok kommunestyret 3. mars
Sakspapir kommunestyret 3. mars

Februar

Møtebok formannskapet 18.februar
Tilleggsinnkalling formannskapet 18.februar
Sakspapir formannskapet 18. februar
Møtebok kontrollutvalet 22.februar
Møtebok hovudutvalet 3.februar
Tilleggsinnkalling hovudutvalet 3. februar
Sakspapir til hovudutvalet 3. februar

Januar
Møtebok kommunestyret 27. januar
Sakspapir til kommunestyret 27. januar
Møtebok formannskapet 20. januar
Sakspapir til formannskapet 20.januar

2015
Desember

Møtebok formannskapet 17.desember
Møtebok hovudutvalet 16.desember
Møtebok kommunestyret 10.desember
Budsjett 2016 - vedteke i kommunestyret
Målstyring 2016 vedlagt budsjett
Sakspapir til formannskapet 17.desember
Sakspapir til hovudutvalet 16.desember
Spørsmål og svar i Spørjetimen i kommunestyret 10. desember
Sakspapir_kommunestyret_10_desember_2015
Møtebok kommunestyret 2.desember - ekstramøte
Sakspapir kommunestyret 2.desember - ekstramøte


November

Møtebok formannskapet 26.november
Møtebok hovudutvalet 23.november - ekstramøte
Sakspapir hovudutvalet 23.november - ekstramøte
Sakspapir formannskapet_26.nov_2015
Møtebok formannskapet 12. november
Sakspapir til formannskapet 12. november
Møtebok formannskapet 5. november
Sakspapir til formannskapet 5. november
Møtebok hovudutvalet 4.november
Sakspapir til hovudutvalet 4.november

Oktober

Møtebok konstituerande kommunestyre 22. oktober
Sakspapir til konstituerande møte i kommunestyret 22. oktober
Møtebok formannskapet 1.oktober
Formannskapet 1.oktober_2015_sakspapir

September
Møtebok hovudutvalet 30. september
Møtebok kommunestyret 24. september
Spørjetimen i kommunestyret 24. september - spørsmål og svar
Møtebok formannskapet 15.september
Formannskapet 1.oktober_2015_sakspapir.pdfFormannskapet 1.oktober_2015_sakspapir.pdf
Sakspapir til hovudutvalet 30. september
Sakspapir kommunestyret 24. september
Sakspapir formannskapet 15. september
Juni
Møtebok formannskapet 18. juni
Sakspapir til formannskapet 18. juni
Møtebok kommunestyret 10. juni
Sakspapir til kommunestyret 10. juni
Møtebok hovudutvalet 10. juni
Sakspapir til hovudutvalet 10. juni
Felles formannskapsmøte Radøy, Lindås og Meland 4. juni

Mai
Møtebok formannskapet 28. mai
Sakspapir formannskapet 28_mai
Sakspapir valstyret 28. mai
Møtebok hovudutvalet 6. mai
Sakspapir formannskapet 5. mai
Sakspapir til hovudutvalet 6. mai

April
Møtebok kommunestyret 28.april
Sakspapir kommunestyret 28. april
Møtebok formannskapet 16. april
Møtebok hovudutvalet 15. april
Sakspapir formannskapet 16. april
Sakspapir hovudutvalet 15. april

Mars
Møtebok formannskapet 26. mars
Sakspapir formannskapet 26. mars

Februar

Møtebok formannskapet 19. februar
Sakspapir formannskapet 19. februar
Møtebok hovudutvalet 4. februar
Sakspapir hovudutvalet 4. februar

Januar

Møtebok kommunestyret 29.januar
Sakspapir kommunestyret 29. januar
Møtebok formannskapet 15. januar
Sakspapir_formannskapet_15_januar

2014
Desember

Møtebok_formannskapet_18.desember
Møtebok_kommunestyret_11_desember
Møtebok hovudutvalet 17. desember
Sakspapir formannskapet 18. desember
Regional plan for vassregion Hordaland - vedlegg formannskapet 18.desember
Sakspapir hovudutvalet 17. desember
Sakspapir kommunestyret 11. desember

November
Møtebok formannskapet 20. november
Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 - høyring
Gebyrregulativ Radøy kommune 2015
Korrigerte skjema - budsjett 2015
Budsjett 2015 - rådmannen sitt framlegg

Møtebok formannskapet 13. november
Tilleggsinnkalling formannskapet 20. november
Sakspapir til formannskapet 20. november
Formannskapet_13.nov_tilleggssak_budsjett_2015_økonomiplan_2015_18.pdf
Sakspapir formannskapet 13. november

Oktober
Møtebok kommunestyret 30. oktober
Spørsmål og svar i Spørjetimen i KS 30. oktober
Møtebok hovudutvalet 15. oktober PDF document ODT document
Sakspapir kommunestyret 30. oktober
Møtebok_formannskapet_14_oktober_2014.pdf
Sakspapir Radøy formannskap 14. oktober.pdf
Sakspapir hovudutvalet 15. oktober
Sakspapir formannskapet 14. oktober
Sakspapir valstyret 14. oktober

September
Møtebok kommunestyret 18. september
Kontrollutvalet 30. september
Spørjetimen i kommunestyret 18.sept. - spørsmål og svar
Sakspapir kommunestyret 18. september 2014
Møtebok_hovudutvalet_3_sept_
Møtebok formannskapet 4.sept. 2014
Sakspapir formannskapet 4. september
Møtebok valstyret 4. sept
Sakspapir valstyret 4.sept. 2014
Sakspapir HPLT 3. sept

Juni
Møtebok hovudutvalet 18.juni
Møtebok kommunestyret 12.juni
Spørsmål og svar i spørjetimen 12.juni
Møtebok_Formannskapet ekstramøte 12_juni
Møtebok formannskapet 5.juni
Sakspapir hovudutvalet 18.juni
Sakspapir kommunestyret 12.juni
Sakspapir ekstramøte formannskapet 12.juni
Sakspapir formannskapet 5. juni

Mai
Møtebok formannskapet 15.mai
Møtebok hovudutvalet 7.mai
Formannskapet 15.mai 2014
Sakspapir hovudutvalet 7.mai

April
Møtebok hovudutvalet 23.april (ekstramøte)
Sakspapir til hovudutvalet 23.april (ekstramøte)
Møtebok kommunestyret 10.april
Spørsmål og svar i spørjetimen 10.april
Årsmelding for Radøy kommune 2013
Sakspapir kommunestyremøte 10.april

Mars
Møtebok formannskapet 20.mars
Møtebok hovudutvalet 19.mars
Sakspapir formannskapet 20. mars
Sakspapir hovudutvalet 19.mars

Februar
Møtebok formannskapet 20.februar

Møtebok kommunestyret 6.februar
Sakspapir til formannskapet 20.februar
Sakspapir til kommunestyret 6.februar

Januar

Møtebok hovudutvalet 29.januar
Møtebok formannskapet 23.januarMØTEBOK_FORMANNSKAPET_23_JANUAR_2014 (1).pdfMØTEBOK_FORMANNSKAPET_23_JANUAR_2014 (1).pdf
Sakspapir til hovudutvalet 29.januar
Sakspapir til formannskapet 23.januar

2013

Desember
Møtebok hovudutvalet 18.desember
Møtebok formannskapet 12.desember
Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-17
Innkalling hovudutval 18.desember
Møtebok kommunestyret 5.desember
Innkalling formannskapet 12.desember
Innkalling kommunestyret 5.desember

November
Møtebok ekstramøte formannskapet 21.november
Møtebok formannskapet 14.november
Innkalling ekstramøte formannskapet 21.november
Innkalling formannskapet 14.november

Oktober
Møtebok kommunestyret 31.oktober

September
Møtebok kommunestyret 26.september

Juni
Møtebok kommunestyret 18.juni
Møtebok formannskapet 6.juni

Mai
Møtebok kommunestyret 30.mai

April
Møtebok kommunestyret 24.april

Web levert av CustomPublish