Samling for nye skogeigarar

Torsdag 15. mars 2018 skal det vere samling for nye skogeigarar i kantina på rådhuset på Frekhaug kl 18.30 - 21.00.

Føremålet med samlinga er å gje fagkunnskap og praktiske råd til nye skogeigarar om kva ein bør vite om.
Dette er ei av tre samlingar kor husdyrhald, skogbruk og agronomi/grovfôr vil vere tema for dei som er nye i landbruket.

Påmelding til andreas.granli@radøy.kommune.no innan måndag 12. mars 2018.

Meir informasjon

Web levert av CustomPublish