Skogbruk

Landbrukskontora i Lindås, Meland og Radøy inviterar til skogdag laurdag 22. september kl. 11-14

Skogdag 22. september 2018

Me samlast på Mjåtveit i Meland kommune, det vert satt opp skilt ved Fv. 564 og Mjåtveit næringspark.

21. september 2018 Les meir

Skogbruk

Mykje av skogen i Nordhorland er no vorte hogstmoden og aktiviteten i skogbruket er aukane. Skal ein nytta denne ressursen rasjonelt og økonomisk er det viktig med godt vegnett, kunnskap og planlegging.

07. oktober 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish