Slik søkjer du

Dette gjeld når du søkjer stilling i Radøy kommune:

Du bør sende ein  søknad for kvar stilling du søkjer på.

 • Når søknadsfristen går ut får du eit brev med stadfesting av at me har motteke din søknad, sakshandsamingstid og kven som er sakshandsar som du kan kontakte i forbindelse med tilsetjingsprosessen.

 • Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i ei forenkla søkarliste. Du kan be om unntatt offentleggjering , men du må  grunngje dette skriftlig, jf. § 25 i offentleglova. Kan ikkje kommunen imøtekome ønskje ,  skal du bli varsla før søkarlista vert offentleggjort.

 • Attester og vitnemål  treng ikkje å følgje papirsøknad/treng ikkje lastast opp elektronisk. Dokumentasjon vil då bli etterspurt i forbindelse med et eventuelt intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen i forkant av intervju.

 • For nokon stillingar (i skule, barnehage, helse- og sosialtenesta) vert det  stilt krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøking for meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette skal ikkje følgje søknaden, men leggast fram dersom du blir tilbydt stilling, og aksepterer tilbodet.

 • For nokre fagstillingskoder (sjukepleier, helsfagarbeidar m.fl.) vert det stilt krav om autorisasjon  i tillegg til utdanning.

Du må bruke elektronisk søknadsskjema, som er tilgjengelig via kvar stillingsutlysing på nettet. Har du problemer med dette ta kontakt med kultur- og sørvistorget på tlf 56 34 90 00 for hjelp. 

Slik søkjer du på elektronisk søknadsskjema:

 1. Gå inn på nettsida på den stilling du ønskjer å søke
 2. Klikk på Søk på stilling
 3. Skriv inn brukarnavn og passord øvst i sida.
 4. Er du førstegangssøkar til Radøy  må du klikke på ( registrer søker)
 5. Fyll inn info i skjema og du får tilsentdt brukarnamn og passord på epost.
  Svar på samtykke erklæring om personvernoppl. ( kan/bør lese innhaldet i erklæringa først)
 6. Tilsette i Radøy og tidlegare søkarar må klikke på (glemt brukarnamn/passord) Får då tilsendt brukarnamn og passord på epost du oppgjer.
 7. Logg deg inn og fyll ut skjema
 8. Fyll inn  Personalia, svar på spørsmål,
 9. Lag CV, dvs utdanning . fag/ grad/utdanningsstad/ eksamensår /ev studiepoeng. Last opp vitnemål viss du har og vil.
 10. Arbeidserfaring / tidlegare yrkeserfaring. Last opp attestar viss du har og vil.
 11. oppgje gjerne referansar hvis du har.
 12. Søknadsbrev : her kan du skrive inn søknad, bagrunn for søknad, om eigenskaper osb.

Tips til søkjeprosessen

Vi rår deg til å skrive søknadsbrev (Fritekst) i vanleg tekstbehandling og lime den inn i Visma rekruttering. Dette pga. at du har avgrensa tid (ca. 30 min) før du automatisk blir logga ut, og misser det du har skrive.

 1. svar på spørsmål om unntak frå offentelg søkarliste. ( ja må grunngjevarst)
Web levert av CustomPublish