Vegvisar til økonomisk sosialhjelp

Nav har lansert ein ny vegvisar for økonomisk sosialhjelp.

Målet med vegvisaren er å gjere mottakarar av økonomisk sosialhjelp trygge på kva rettar dei har og å peike andre mogelegheiter.

Når du er inne i vegvisaren, kan du klikke deg vidare til utfyllande informasjon om ulike tema.

Web levert av CustomPublish