Stab

Stabsfunksjonane i Radøy kommune omfattar oppgåver direkte knytt til drifta av kommunen, og er organisatorisk plassert under rådmannen.

Dei avdelingane/funksjonane som i Radøy kommune er plassert i stab er:

  • IKT og beredskap
  • Personalsjef
  • Økonomisjef
  • Kommuneoverlege

Kultur- og sørvistorget med dokumentsenteret (arkiv), løn og rekneskap, brann, teknisk drift og teknisk forvaltning er plassert under kommuneområde for drift og forvaltning.

Web levert av CustomPublish