Støttekontakt

Støttekontakten tilbyr m.a. sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal vere basert på brukaren sine ønske, behov og føresetnader. Bjarnhild Myhre er sakshandsamar for tenesta, og held til i Radøyvegen 1625 B.

Støttekontakt er ei teneste som ligg til eining for psykisk helse, som sorterer under sektor helse og omsorg. Bjarnhild Myhre er kontakt, einingsleiar for tenesta er Marita Årseth.

Web levert av CustomPublish