Støtteordningar

Det finnes fleire ulike støtteordningar dersom du ønskjer å starte opp på eiga hand eller ønskjer å utvikle ein allerede etablert bedrift.

  • Regionalt næringsfond støttar nye, regionale utviklingstiltak. Næringsfondet prioriterer tiltak som gjev nytte for fleire enn ein kommune. Det er mulig å søke om midlar til infrastrukturtiltak, tilrettelegging for næringsutvikling og bedriftsstøtte.
  • LivOGLyst-programmet støttar tiltak for bulyst og entreprenørskap
  • Regionalt utviklingsprogram (RUP) gir medfinansiering til ulike utviklingsprosjekt, men ikkje til drift/etablering.
  • Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskot og garantiar til ei lang rekke føremål.
  • SkatteFUNN-ordninga kan gi deg inntil 20 prosent fråtrekk på skatten.
Web levert av CustomPublish